top of page
訪客
7月06日

במקרה הגעתי לפה ונסחפתי בסיפור והתמונות. חיבוק למשפחה והחבר.ים

Like

訪客
6月27日

לזכרך עידו 💙 נשמע שהעולם פספס אישיות נדירה ומיוחדת. משתתפת בצערכם.

Like
bottom of page